lã modernité bumola

Hem odun hem ateşinim; Cüml'âlemden âteşinim.. Nişândan da peşinim, Adem-i nikâh eşinim.. Müzmin Anonim