Bu oyun..

Adil değil bu oyun ! Sen hakim kürsüsünde, Jüri savcı süsünde; Ben hep zanlı, hep sanık; Gayri küskün, usanık: Kopa kementte boyun ! Müzmin Anonim {yeter yahu denemesidir; ölçü, vezin, kafiye, ma'nâ, imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içerebilir. sakarhıyarlar birliği kodeksine uygundur. dikkatli olunmasında fayda vardır.}