Gerçekten garip bir ziyaret...

Mahir Kaynak hocamız bu yazısında çok senteresan şeyler söylüyor. Enteresan ve anlaşılmaz.. Fakat, hocamızın kolay anlaşılmaz olduğu yeni bir şey değil. Ama, bu yazısında yeni bir şeyler söylüyor. Yeni, ve tedirgin edici. Okumanızı tavsiye derim.

Papa’nın ziyareti

Kendimi, çözmekte çok zorlandığım, bir sürü noktalarını muğlak bırakmak zorunda olduğum bir problem karşısında kalmış gibi hissediyorum. Ziyaretin ne amacını, ne de sonuçlarını anlayabiliyorum. Başka bir ifadeyle, olumlu herhangi bir sonuç yaratmasını beklemediğim bu ziyaretin niçin gerçekleştirilmek istendiğini çözemiyorum.

Dünyada din motifli bir çatışma yaratıldığı ve bunun dinler arasında bir gerginliğe neden olduğu günümüzde böyle bir ziyaret, çatışmanın duygusal boyutlarını hafifletmek ve barış havası estirmek için yapılmış olabilir mi, sorusuna olumlu bir cevap veremiyorum. Ziyaret öncesi Papa’nın İslam karşıtı sözleri böyle bir amacın olmadığı gösteriyor.

Ayrıca ülkemizdeki dini hassasiyeti yüksek kesimlerin, özellikle siyasal iktidarın çekingen tavrı, bu sonucu imkansız hale getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı’nın olayı misafirperverlik sınırları içinde ele alması da beklenen başka bir sonuç olmadığı izlenimi yaratıyor.

Bazılarının amacın Ortodokslar’la Katolikler arasındaki dini gerginliği hafifletmek olduğu biçimindeki analizleri olayı daha vahim bir boyuta taşıyor ve böyle bir buluşmanın İstanbul’da gerçekleştirilmesinin olumsuz imalar içerebileceğini düşündürüyor.

Güvenlik güçlerini temsil eden görevlilerin tepkilerin medeni sınırlar içinde yapılması yönündeki telkinleri bir takım tepkilerin olacağının beklendiğini gösteriyor.

Buna karşılık seyahatten memnun kalacak bir kesimin olacağı konusunda hiçbir işaret yok. Papa, ilgisizlerle karşıt olanların bulunduğu, herhangi bir yandaşının olmadığı topraklarda konuk edilecek gibi görünüyor. Papa’nın itham ettiği dinin mensubu olan halkımızın onu coşkuyla karşılaması beklenemez, karşılamak isteyenler de buna cesaret edemez.

İki taraf da birbirini eleştiriyor hatta itham ediyor ama yan yana geliyorlar. Böyle bir olayın benzerinin olduğunu hatırlamıyorum.

Böyle bir durumda görünenin dışında amaçların olduğunu düşünmek kaçınılmaz hale geliyor ama bu da ancak olumsuz senaryolarla dile getirilebileceği için söyleyeceklerimizi yutkunmak zorunda kalıyoruz. Sadece çok önemli ve aynı ölçüde riskli sonuçları olabilecek bir seyahatin söz konusu olduğunu söylemekle yetiniyoruz.

Dünya siyasetine yön verenler ne düşünür ve ne gibi planlar yaparlar sorusu bu seyahati değerlendirmek için tutulacak en iyi yol olarak görünüyor. Ancak bu değerlendirmeyi hiçbir somut veriye sahip olmadan yapmak gerekiyor. Yani elimizde sadece, çoğumuzun alay ettiği, komplo teorisi üretmekten başka bir imkan yok.

Olumsuz sonuçları olacak ve bunun dünya kamuoyunda önemli tepkiler yaratacağı bir olayla karşılaşacağız. Dinler arası diyalog, medeniyetler arası barış sona erecek ve ülkemiz bu oluşumun ana rahmi olacak gibi görünüyor. Ben bu seyahatin hiç olmamasını tercih ederdim.