Eyyamım imdi..

Mal sahibi, mülk sahibi.. Hani bunun ilk sahibi.. Varlık: Serap, sahte, masal.. Çalış didin; hayale dal.. Oğlun-kızın.. sonunda ne?! Herşey aynı.. aynı gene.. Mal da yalan.. mülk de yalan Var, biraz da, sen oyalan.. Müzmin Anonim Not: ilk ve son beyitler bana ait değildir. Yunus Emre'ye ait olduklarını sanıyorum.