Bayramım imdi...

N'oldu bu gönlüm, n'oldu bu gönlüm Derd-ü gâm ile doldu bu gönlüm... Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, Yanmada dermân buldu bu gönlüm... Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, Yanmada oldu derdine dermân... Pervâne gibi, pervâne gibi Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm... Gerçi ki yandı, gerçi ki yandı Rengine aşkın cümle boyandı... Kendinde buldu, kendinde buldu Mâtlubunu hoş buldu bu gönlüm... Bayram'ım imdi, Bayram'ım imdi, Bayram ede[r]ler Yâr ile şimdi... Hâmd-ü senâlar, hâmd-ü senâlar Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm... Hacı Bayram-ı Veli [Numan; 1352-1436, Engürü (Ankara)]