Olur..

Hoş söz var ki, hoş söz o kadar olur Nâdân sözü deler, ok kadar olur Herkes kendi kabı kadar doldurur Kiminin kabı bir okka dar olur Müzmin Anonim nâdân: bilmez (câhil); nobran, kaba, terbiyesi kıt [kişiler bağlamında kullanılır] okka: 1,282.8 g, [400 dirhem]