Türkçenin kısa soyagacı ve coğrafyası

Bu konu benim özel olarak ilgimi çekmiyor. Fakat, arama motorlarından buraya 'Türkçeyi anadil olarak kullanan yerler', 'Türkçenin anadil olarak kullanıldığı yerler', 'Türkçeyi anadil olarak kullanan ülkeler' veya 'Türkçenin anadil olarak kullanıldığı ülkeler' arayarak gelenlerin sayısı o kadar yüksek ki, onları hayal kırıklığına uğratmış olmak beni rahatsız etmeğe başladı..

Bunun üzerine, Wikipedia'daki ilgili İngilizce makaleyi Türkçeye çevirdim. Çeviri, birebir değil; ödev vb amacıyla kolayca kullanılmasını da istemediğim için, tamamını da çevirmedim.

Umarım faydalı olur.

Coğrafya:

Batı Çin, Sibirya ve Doğu Avrupa, Avrupa

Soyağacı:

Türkî

Alt dallar:

Güneybatı (Oğuz)

Kuzeybatı (Kıpçak)

Güneydoğu (Uygur)

Kuzeydoğu (Sibirya)

Çuvaşça (Oğur, Bulgar)

Helec (Argu)

Türki dil veya lehçelerin konuşulduğu bağımsız ülkeler veya özerk bölgeler

Türkî diller Doğu Avrupa'dan başlayıp Akdeniz bölgesine, Sibirya'ya ve Batı Çine yayılan devasa bir coğrafyada konuşulan 30 kadar dil demektie. Geleneksel olrak Altay dil familyasında olduğu kabul edilir. Türkî diller homojendir, bu dillerden birini konuşanlar bir başka Türkî dili konuşanları çoğunlukla anlayabilirler.

Türkî dilleri anadil olarak konuşan nüfus 180 milyon civarındadır; ikinci dil olarak Türkî konuşanları da dahil edersek bu sayının 200 milyon olduğu tahmin ediliyor. Türkî dillerin en yoğun konuşulduğu topraklar, toplam konuşanların sayısının % 40'ını temsil eden Anadoludur.

Türkî dillerin Avrasya'da dağılımı

Türkî dilleri, nispeten tartışmasız sayılacak sınıflandırmayla, 6 alt dala ayırabiliriz.

 1. Güneybatı (Oğuz)

 2. Kuzeybatı (Kıpçak)

 3. Güneydoğu (Uygur)

 4. Kuzeydoğu (Sibirya)

 5. Çuvaş (Oğur, Bulgar)

 6. Helec (Argu)

Daha tartışmalı bir alt sınıflandırma ise şöyle olabilir:

Batı Türkî diller

 1. Güneybatı

 2. Kuzeybatı

 3. Güneydoğu

 4. Bulgar

Doğu Türkî diller

 1. Güneydoğu

 2. Kırgız-Kıpçak

 3. Helec

  Güneybatı Türkî (Oğuz) lehçeleri

 • Türkçe Grubu

 • Azeri Grubu

 • Türkmen Grubu

 • Diğerleri

  Kuzeybatı Türkî (Kıpçak) lehçeleri

 • Kıpçak-Bulgar

 • Kıpçak-Kuman

 • Kazak-Nogay

Altay dillerinin Avraysa'daki dağılımı

 • Proto-Türkî

  • Güneybatı (Oğuz)

   • Peçenek (yaşamıyor)

   • Batı

    • Türkçe

    • Azeri

    • Gagavuz

    • Osmanlı (yaşamıyor)

   • Doğu

    • Türkmen

    • Horasanî

   • Güney

    • Afşar

    • Kaşkay

    • Salar

   • Kırım Tatar ¹

   • Urum ¹

  • Kuzeybatı (Kıpçak)

   • Kıpçak (yaşamıyor)

   • Batı

    • Karaçay-Balkar

    • Kumık

    • Karayim

    • Kıpçak-Kuman (Kıpçak-Oğuz, Karadeniz-Hazar)

     • Kuman (yaşamıyor)

     • Kırımçak

   • Kuzey

    • Kıpçak-Bulgar

     • Tatar

     • Başkır

     • Baraba

   • Güney (Aral-Hazar)

    • Kırgız-Nogay

     • Kazak

     • Karakalpak

     • Nogay

    • Kırgız-Kıpçak

     • Kırgız

     • Altay

   • Kırım Tatar ¹

   • Urum ¹

  • Güneydoğu (Uygur, Çağatay, Karluk)

   • Eski Türkî (yaşamıyor)

   • Çağatay (yaşamıyor)

   • Batı

    • Özbek

   • Doğu

    • Uygur

     • Ayni ²

    • Lop

    • Ili Türkî

  • Kuzeydoğu (Sibirya)

   • Kuzey

    • Saka / Yakut

    • Dolgan

   • Güney

    • Tuvan

    • Hakas

    • Şor

    • Fuyü Kırgız

    • Çulim

    • Tofa

    • Batı Yugur (Sarı Uygur)

  • Bulgar

    • Hazar (yaşamıyor)

    • Bulgar (yaşamıyor)

    • Hunî (yaşamıyor)

    • Çuvaş

  • Khalaj ³

Notlar:

 1. Kırım Tatar ve Urum birer Kıpçak dili olmakla beraber, Oğuz dillerinin yoğun etkisi yüzünden Oğuz ya da Kıpçak gruplarından sadece birisine dahil etmek z.

 2. Ayni Uygur grameri ve Farsça kelimelerden oluşan bir lehçedir, ve (bir kripto lehçe intibaını verecek şekilde) neredeyse sadece yetişkin erkeklerce konuşulur.

 3. Helec Oğuz lehçeleri ile kuşatılmış olmasına karşılık, başka lehçelerin özelliklerini taşır.

Bazı kelimeler

Not: Burada bazı kelimelerin karşılığının yazılmamış olmasının sebebi o kelimeye karşılık olmadığından değil, farklı bir kökten türetilmiş olduğu içindir.

Eski Türkçe

Anadolu Türkçesi

Azeri Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Tatar Türkçesi

Kazak Türkçesi

Uzbek Türkçesi

Uygur Türkçesi

Yakut Türkçesi

Çuvaş Türkçesi

İnsan isimleri

Ata

Ata

Ata

Ata

Ata

Ota

Ana

Anne

Ana

Ene

Ana

Ana

Ona

Ana

An'n

O'gul

Oğul

Oğul

Oğul

(O'g)ul

Ul

O'gil

Oghul

Uol

Yvul

Er(kek)

Erkek

Ər

Erkek

Ir

Erkek

Erkak

Är

Er

Ar

Kyz

Kız

Qız

Qyz

Kız

Qız

Qiz

Qiz

Ky:s

Xe'r

Kiši

Kişi

Kişi

Kişi

Keše

Kisi

Kishi

Kihi

Kelin

Gelin

Gəlin

Geli:n

Kilen

Kelin

Kelin

Kelin

Kylyn

Kilen

Kaynana

Gayın ene

Kayınana

Qayın ene

Qayın ona

Keyınana

Uzuvlar

Jürek

Yürek

Ürək

Ýürek

Yorak

Jürek

Yurak

Yüräk

Süreq

Qan

Kan

Qan

Ga:n

Kan

Qan

Qon

Qan

Qa:n

Jon

Baš

Baş

Baş

Baş

Baš

Bas

Bosh

Baş

Bas

Puš

Qıl

Kıl

Qyl

Kıl

Qıl

Kıl

Kıl

Xe'le'r

Köz

Göz

Göz

Göz

Küz

Köz

Ko'z

Köz

Kos

Kör

Kirpik

Kirpik

Kirpik

Kirpik

Kerfek

Kirpik

Kiprik

Kirpik

Kirbi:

Xurbuk

Qulqaq

Kulak

Qulaq

Gulak

Kolak

Qulaq

Quloq

Qulaq

Gulka:k

Xo'lga

Burun

Burun

Burun

Burun

Boryn

Murın

Burun

Burun

Murun

Qol

Kol

Qol

Gol

Kul

Qol

Qo'l

Qol

Xol

El(ig)

El

Əl

El

Alaqan

Ili:

Ala'

Barmak

Parmak

Barmaq

Barmak

Barmak

Barmaq

Barmoq

Barmaq

Tyrnaq

Tırnak

Dırnaq

Dyrnaq

Tyrnak

Tırnaq

Tirnoq

Tirnaq

Tynyraq

Tiz

Diz

Diz

Dy:z

Tez

Tize

Tizza

Tiz

Tüsäχ

Baltyr

Baldır

Baldır

Baldyr

Baltyr

Baldır

Boldyr

Baldir

Ballyr

Adaq

Ayak

Ayaq

Aýaq

Ajak

Ayaq

Oyoq

Ataq

Qaryn

Karın

Qarın

Garyn

Qaryn

Qarın

Qorin

Qor(saq)

Qaryn

Xyra'm

Hayvanlar

At

At

At

At

At

At

Ot

At

At

Ut

Siyir

Sığır

Sygyr

Sıyer

Sïır

Sigir

Yt

It

It

It

Et

Ït

It

It

Yt

Jyda

Balyq

Balık

Balıq

Balyk

Balyq

Balıq

Baliq

Beliq

Balyk

Pola'

Bit

Bit

Bit

Bit

Bet

Bït

Bit

Pit

Byt

Pyjda

Diğer isimler

Ev

Ev

Ev

Öý

Öy

Üy

Uy

Öy

Av

Otag

Otağ

Otaq

Otaw

Otoq

Otu:

Yol

Yol

Yol

Yo:l

Yul

Jol

Yo'l

Yol

Suol

Sol

Köprüq

Köprü

Körpü

Köpri

Küpar

Köpir

Ko'prik

Kövrük

Kürpe

Oq

Ok

Ox

Ok

Uk

Oq

O'q

Oq

Ugu

Ot

Od

Od

Ot

Ut

Ot

O't

Ot

Uot

Vot

Kül

Kül

Kül

Kül

Köl

Kül

Kul

Kül

Kül

Kö'l

Suv

Su

Su

Suw

Syw

Sw

Suv

Su

Ui

Syv

Kemi

Gemi

Gəmi

Gämi

Kimä

Keme

Kema

Kim

Köl

Göl

Göl

Köl

Kül

Köl

Ko'l

Köl

Küöl

Küneš

Güneş

Günəş

Gün

Kojaš

Kün

Qujoş

Kün

Kün

Xövel

Bulut

Bulut

Bulud

Bulut

Bolyt

Bult

Bulut

Bulut

Bylyt

Pelet

Yulduz

Yıldız

Ulduz

İyldyz

Yoldyz

Juldız

Yulduz

Yultuz

Sulus

Soldor

Topraq

Toprak

Torpaq

Toprak

Tufrak

Topıraq

Tuproq

Tupraq

Toburaχ

To'pra

Töpü

Tepe

Təpə

Depe

Tübä

Töbe

Tepa

Töbö

Tübe'

Yağac

Ağaç

Ağac

Agaç

Agaç

Ağaş

Daracht

Tenri

Tanrı

Tanrı

Tanry

Täñiri

Tangre

Tängri

Tanara

Tura

Kök

Gök

Göy

Gök

Kük

Kök

Ko'k

Kök

Küöq

Kovak

Sıfatlar

Uzun

Uzun

Uzun

Uzyn

Ozyn

Uzın

Uzun

Uzun

Uhun

Vorom

Yany

Yeni

Yeni

Yany

Yana

Jaña

Yangi

Yengi

Sana

Sene

Semiz

Semiz

Semiz

Simyz

Semiz

Semiz

Semiz

Emis

Samar

Tolu

Dolu

Do:ly

Tuly

Tolı

To'la

Toluq

Toloru

Tolli

Aq

Ak

Ak

Ak

Aq

Oq

Aq

Qara

Kara

Qara

Gara

Kara

Qara

Qora

Qara

Xara

Xora

Qyzyl

Kızıl

Qızıl

Gyzyl

Kyzyl

Qızıl

Qizil

Qizil

Kyhyl

Xerle

Sayılar

Bir

Bir

Bir

Bir

Ber

Bir

Bir

Bir

Bi:r

Perre

Eki

İki

İki

Iki

İke

Eki

Ikki

Ikki

Ikki

Ikke'

Tört

Dört

Dörd

Dö:rt

Dürt

Tört

To'rt

Töt

Tüört

Yeti

Yedi

Yeddi

Yedi

Yide

Jeti

Jätte

Yättä

Sette

On

On

On

O:n

U

On

O'n

On

Uon

Vonu

Yüz

Yüz

Yüz

Yü:z

Yüz

Jüz

Yuz

Yüz

Sü:s

Ser

Türkî konuşan, resmi dili Türkî olan ülke ya da bölgeler

  Batı Türkî dil veya lehçeler

 • Azerbeycan1

 • Başkırdistan2

 • Çuvaşistan2

 • Kıbrıs (KKTC ve Rum Kesimi)

 • Gagavuzistan3

 • Balkaristan2

 • Karaçay2

 • Karakalpakistan4

 • Kazakistan

 • Tatarsitan2

 • Türkmenistan

 • Türkiye

 • Özbekistan

 • Sincan5

  Doğu Türkî dil veya lehçeler

 • Altay Cumhuriyeti2

 • Hekesistan2

 • Kırgızistan

 • Saka2

 • Tuva2

  Notlar:

 1. Nahçivan Özerk Bölgesini içerir;

 2. Rus Federasyonu'nun bir parçasıdır;

 3. Gagavuzistan, Moldova'nın bir parçasıdır;

 4. Karakalpakistan, Özbekistan'ın bir parçasıdır;

 5. Sincan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır.