Yok yok yok

Mal kıymetsiz, mahâl yok Hâl tükenmiş, hayâl yok Maddenin sakımını ispat edercesine Gidiyorum uzayan gölgemin ertesine Zirâ, virân hânede hem evlâd hem ayâl yok Müzmin Anonim