Olamadı..

Bir tekil olam dedim; olamadım, çoğuldum Özüne girem dedim; kabuğu kıramadım Kutbunu görem dedim; buzulu yaramadım Derine dalam dedim; dalamadım, boğuldum.. Hep çoğul olam dedim; olamadım, tekildim Yolundan sapam dedim; bilinçle sapamadım Şüphesiz tapam dedim; kuşkusuz tapamadım Vuslata erem dedim; eremedim, çekildim.. Ben de var olam dedim; olamadım, yoğudum İçinden çıkam dedim; çıkamadım, yoruldum Hüsnüne bakam dedim; bakamadım, vuruldum Çerağı yakam dedim; yakamadım, soğudum. Müzmin Anonim