Yâ Lâle

Marifet sanki Sana koşması Kimin ruhuna Az elin değse.. Kısıtlı değilsen Yazdıklarınla Hepsini yeniden Yaz elindeyse!.. Müzmin Anonim