... arzeyliyor...

24.07.2007

Sual

'Ya biri ya da diğeri' (mutually exclusive) olduğunu farzedin; bu durumda bunlardan hangisi daha bir bedduâ/lânet olur --ya da olur mu?

  • Sevmeyeceksin.
  • Sevilmeyeceksin.
Veya, aynı temanın bir başka şeklini dikate alırsak:
  • Seveceksin.
  • Sevileceksin.
Bunlardan da hangisi daha bir duâ/beşâret olur --ya da olur mu? Not: Malum, mantıkta, 'ya biri ya da diğeri' (mutually exclusive) dediğimiz zaman, cevap 'hiçbiri' olabilir ama 'hepsi' olamaz. Öte yandan, sevmek/sevilmek konusuna mantığı karıştırmak akıllıca birşey midir?

Nurlu ufucklar

Şimdi ucuz bir partizan siyaset kaşalotu kesilip 'ben size demiştim' deyip hemen peşisıra da Şair Eşref'ten, irticâlen, Eskiden var idi devr-i istibdâd Söylemeden anlarlardı manânı Şimdiyse var devr-i hürriyet Söyletir ve ******** ananı dörtlüğünü patlatabilirdim.. Öyle ya, özgürlükçülüğün sancaktarlığını kimselere bırakmayan, liberalizmin de kayıp cennetimiz olduğunu ağzına pelesenk eden arkadaşlarımızın müellif ve dahi müdavim oldukları mekânların şu anda yerinde yeller değilse bile aşağıdaki soğuk netin esiyor:

Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir. T.C. Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/195 Nolu Kararı gereği bu siteye erişim engellenmiştir. Access to this site has been suspended in accordance with decision no: 2007/195 of T.C. Fatih 2. Civil Court of First Instance.
Bu sıcak yaz günleri her türlü serin esinti makbuldür de, bu hariç galiba.. Fakat, yok, kimsenin zevalinden ikbal çıkaracak değilim. Zaten anlamlı da değil. Anlamlı değil; çünkü şu esnada 'wordpress.com'a uygulanmakta olan bu engellemenin bu denli kapsamlı olmasının anlamlı bir sebebi bence yok. Çok büyük bir ihtimalle, bu, iki farklı (fakat benzer) sebepten kaynaklanıyor: 1) İlgili mahkemenin, henüz Internet suçları konusunda yeteri derecede tecrübeli olmayışından, ya da 'wordpress.com'un mütecanis bir site olmadığını bilmeyişinden, veya 'blog' kavramına aşina olmayışından dolayı, bütün alanı ('domain'i) yasaklamak yoluna gitmiş olabilir. 2) Türk Telekom (ya da Türkiye'de bu tür işlere bakan teknik birim hangisiyse) alt alanları ('sub domain'leri) münferiden engelleyecek teknolojiye sahip olmadığından, kolaya kaçıp bütün alanı engellemiş olmalıdır. Bu olasılıkların her ikisi de eşit derecede geçerli bence. Fakat, eğer Telekom, verili bir alt alanı (örnek: vatanhaini.wordpress.com) --alanın tamamına halel getirmeden-- engelleyebilseydi, mahkemenin bu denli kapsamlı yasaklama kararı alması sözkonusu olmazdı bence. Bu ihtimali şu yüzden hayli kuvvetli buluyorum: Türkiye'nin, onca donanım parkına rağmen, park bekçilerinin yetersizliği yüzünden, hala daha basit bir DNS altyapısına sahip değilken, bir DNS sunucusundan çok daha marifetli olmak zorunda olan alt alan filtreleme düzenini kurup işletmesini beklemek bence biraz fazla hayalcilik olur. Dahası, hepimiz biliyoruz ki, gorili ağaca bağlayıp kırbaçlayarak konuşturmağa çalışmak bizde kadim bir gelenektir. Teknik taifenin beceriksizliği ile hukukçuların konudaki cehaleti sonucunda bu ilginç gelişme ortaya çıkmış gibi görünüyor. Yani, yok, bence ülkeye aniden faşizm çökmüş değil. Çok uzak olmayabilir; ama henüz değil. Geldiği zaman, ben eğer buralardaysam, size haber vereceğime emin olabilirsiniz. O ana dek, şimdilik, içiniz rahat olsun. Bu uygulamanın kısa zamanda yanlışlığı anlaşılacak ve herkes bloglarına kavuşacak. Merak etmeyin. Daha sonra, teknikler rafine olacak ve, böyle karabalta usulleri yerine, selektif davranılacak; peşimize tek tek gelecekler.. Yani, heyecanla beklenen nurlu ufuklar çok yakın.. yakın da, bu o değil. Not: Sağda solda, wordpress.com'a erişmek için çeşitli yaratıcı önerilerle karşılaşıyorum. DNS ayarlarıyla oynamaktan tutun, aracı domain'ler üzerinden erişmeğe kadar muhtelif öneriler.. Ben olsam bunlardan herhangi birisine iltifat etmezdim. Trafik analizi yoluyla tespit edilmesi çok kolay yöntemler bunlar. Bunun yerine, ben olsam Tor kullanırdım. İlk kurulumu azıcık uğraştırsa bile, mevcut çözümler arasında bence en feasible olanlardan birisi budur. Bir diğeri ise, başka bir yazıda bahsettiğim yöntem olabilir. Ben, detaylarına girmek için şu anda zamanım olmadığından, doğrudan doğruya Tor kullanımını tavsiye edeceğim. Tor'u nasıl kullanacağınızı Türkçe anlatan şu linkten isifade edebilirsiniz. O kadar zor değil.

Kötüye birşey olmaz..

ben, o yüzden, iyiyim.

hitâm...

niçinlerim.. nasıllarım.. nedenlerim.. niyelerim.. mısralarım tadsız tuzsuz: tükendi kafiyelerim.. Müzmin Anonim 24.07.2007