Hâlet/Hayâlet

Özlemi çok derin de, varlığı belirsizdir Sanal ve hayâl gibi, sessizce ve ânîden Hem çağırır al beni, hem de odur terkeden An gelir zirvem olur.. an gelir bir dehlizdir Ne tam bir dargınlıktır, ne de süt liman hâlet Ne ben hep onunlayım, ne de ben hiç onsuzum Ne o yokken bir hiçim, ne de onsuz sonsuzum Bir garip sevdadır bu.. özneleri hayâlet.. Müzmin Anonim