Kimin?

Çeken kim, soluyan kim? Kimin nefesi kimin? Duyan kim, uluyan kim? Çığlık bestesi kimin? Yazan kim, okuyan kim? Ömrün güftesi kimin? Çözen kim, dokuyan kim? Soru hecesi kimin? Açan kim, kaplayan kim? Kader beldesi kimin? Çarpan kim, toplayan kim? Kalan eldesi kimin? Müzmin Anonim {ölçü, vezin, kafiye olduğu umulmakla beraber; imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içermez. bakarduyarlar birliği kodeksine uygundur}