Alla beni kurtarmaya..

İçinden geldiğinde Sar eyle çile beni Beni sev beni abart Kıskansın hile beni Beni soy beni yıka Leblerin sile beni Egomu kabart kabart Tartmasın kile beni Adım ayyuka çıka Düşür de dile beni Ruhum köreldiğinde Teninle bile beni --- Bir topla bir dem savur Sarsın saç telin beni Sırrına pupa yelken Götürsün yelin beni Tek çiçeğin olayım Kopartsın elin beni Nâz ü cilve gezerken Tüketsin belin beni Sende lezzet bulayım Eylesin delin beni Gâh dondur gâhi kavur Gâh boğsun selin beni Müzmin Anonim [Ek bilgi için bkz yorumlar]