Değil...

Her bakmayan kör değil, konuşmayan lâl değil.. Bu kaprisli işkence tasvir-i muhâl değil; Güzel değil, hak değil, hikâye, masal değil; Görenler şahittir ki dayanılır hâl değil. Demediklerim iptal, hakkımsa helâl değil... Müzmin Anonim {yol havası makamında bir denemedir; ölçü, vezin, kafiye, ma'nâ, imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içerebilir. vurukaçarlar birliği kodeksine uygundur. dikkatli okunmasında fayda vardır.}