Sen senûn sevduğûni..

Sen senûn sevduğûni.. anlamadan eldurdûn Sonra uzûldüğûni.. dünyâleme bildurdun Endum baktum dereye.. dereye taş ne lazim İstemeyrum geriye.. başuma saç ne lazim Sele katilsun sûyi.. gözûme yaş ne lazim Kadir kiymet bilmiyi.. vefasuz aşk ne lazim Sen senûn sevduğûni.. anlamadan eldurdûn Sonra uzûldüğûni.. dünyâleme bildurdun Müzmin Anonim [Yaygın bilinen bir Karadeniz türküsünden mülhem ve aynı makamda okunmak içindir]