Elhâmdülillâh

Bir başıboş ırmaktuk Aramaktan bitâptuk Bir dem geldi ki baktuk Yunus'tan evvel Taptuk Çerağı verdi yaktuk Köz-köz oluben aktuk Ummâna varup taptuk Taptuk. Elhamdülillâh..

Müzmin Anonim

Not: Dönemin diliyle, tapmak, bulmak demektir