Asıl tehlikenin farkında mısınız?

Ülkenin siyasetle uğraşmaktan bazan başını kaldırıp kendi yaşamını doğrudan etkileyen şeylerle uğraşmağa fırsatının olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Siyasetle haşır neşir olmak kötü bir şey değil ama, bunu, başka önemli tehlikeleri ve riskleri gözardı ederek yapmamalıyız.

Çok beklenmedik yerlerde ve çok yaygın kullanımı olan dihidrojenmonoksitten (dHmO'dan) bahsetmek istiyorum. Bu kimyasal maddenin tehlikeleri, riskleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor.

Bu, hem kendimize, hem sevdiklerimize, hem doğa ve çevremize hem de gelecek nesillere yönelik bir sorumluluğumuzdur. Daha yeni doğmuş bebeleri, küçücük çocukları, gençleri hayatlarının daha baharında dHmO yüzünden kaybetmemeliyiz artık.

Küçük işletmelerde ve evlerde daha az olmakla bereber, başta enerji sektörü (nükleer ve konvansiyonel) olmak üzere, basın dahil bütün büyük çıkar gruplarınca yoğun olarak kullanılan dHmO'nun zararlarına dikkat çekmek gerekiyor.

Bu yazımla, bir tek kişiyi dahi dHmO'nun zararlarına hakkında bilgilendirebilirsem, bu konuda bir kişiye dahi yardımcı olursam, bütün emeklerimin fazlasıyla karşılığını almış olduğuma inanmanın huzurunu duyacağım.

Şimdi hemen dHmO hakkında kısa bilgilere geçelim:

Dihidrojenmonoksit (dHmO) nedir?

dHmO, rengi ve kokusu olmayan bir kimyasal bileşimdir.

dHmO'nun başka isimleri de var mıdır?

Evet, dHmO'un bilinen başka isimleri de vardır: Dihidrojenoksit, Hidrojenhidroksit, Hidronyumhidroksit ya da Hidrikasit bunların arasında sayılabilir.

dHmO nasıl bir yapıdadır?

Köksel açıdan bakıldığında bir Hidroksit olduğunu söylemek mümkündür.

dHmO'lar benzer köksel yapıları nerelerde görebiliriz?

Bu yapıtaşları kostiklerde, Sülfürikasit, Nitrogliserin, Etilalkol gibi yanıcı, patlayıcı ve zehirli kimyasallarda bulunurlar.

dHmO tehlikeli midir?

Evet, dHmO tehlikeli bir kimyasaldır. Her ne kadar bu kimyasal, Hidroklorikasit, Benzen vb kimyasallar gibi, kanser yapıcı kimyasallar listesinde bulunmazsa da, gerek Avrupa Birliği (AB) gerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin çevre ve sağlık birimleri tarafından, dHmO'nun çok çeşitli zehirler, hastalıklar ve hastalıklara yolaçan unsurlar taşıdığı, çevre kirliliğine sebep olan bileşikler içermesinin yanısıra, çok az bir miktarının bile teneffüs edilmesi (solunum sistemine girmesi) halinde kesinlikle öldürücü olabileceği belirlenmiştir.

Bu konuda ödüllü bir araştırmayı sonuçlandıran ABD'li bir bilim adamı, Nathan Zohner, ülke nüfüsunun yaklaşık yüzde 86'sının dHmO'nun yasaklanması gerektiğini desteklediğini tespit etmiştir. Zohner, halkın, dHmO hakkında kendilerine bilgi aktaran kaynaklara daha eleştirel bakması gerektiğini, ancak bu yapılırsa kendi araştırması benzeri araştırmalara ilerde gerek kalmayacağnı düşündüğünü ifade etmiştir.

Benzer bir çalışma yapan Patrick K. McCluskey ve Matthew Kulick gibi diğer ABD'li araştırmacılar da, katılanlardan elde ettikleri sonuca bakarak, ABD halkının yaklaşık yüzde 90'ının dHmO'nun derhal yasaklanması görüşünü desteklediğini kanıtlamışlardır.

Bugüne kadar dHmO'nun tehlikeli olduğunu niçin duymadık?

İyi bir soru. Geçmişte dHmO'nun tehlikeleri genelde önemsiz ve telafi edilebilir görülürdü. Günümüzde ise bu tehlikelerin önemli bulunanları her ülkenin kendi sağlık birimlerince (Sağlık Bakanlığı, Hıfzısıhha Enstitüleri vs) kontrol altında tutulmak istenmekle beraber, halkın her bir bireyinin kendisi için duyarlı olması ve tedbir alması şarttır.

Hükümet üyelerini, siyasetçileri ve genelde de devlet bürokrasisinin dHmO konusunda bir politik fayda göremediklerinden dolayi ilgisiz kaldıkları yolundaki eleştiriler yerindedir, ve bu yuzden halk da dHmO'nun niçin zaralı ve tehlikeli olduğu ile ilgili tarafsız bilgilendirmeden yoksun kalabilmektedir.

Halkımızın dHmO'nun zarar ve tehlikeleri hakkında tarafsız bilgilendirmeden yoksun kalmasının sorumlusu, Hükümet üyelerinin, siyasetçilerin ve genel devlet bürokrasisinin dHmO'da siyasi menfaat görmeyişlerinin yarattığı ilgisizliktir.

Tabii ki, bu kabahatin bir kısmına halkın kendisi de ortaktır. Durum hayati dercede acil hale gelinceye kadar, çoğumuz meselenin ne olduğuna, boyutlarına, kendi hayatlarımiza vereceği zararların neler olabileceğine, sevdiklerimizin, ailelerimizin hayatlarına nasıl etkilerde bulunacağına pek kafa yormayız. Yakın geçmişte yaşadığımız büyük deprem felaketi öncesindeki tavrımızın aşağı yukarı tıpatıp aynısını dHmO ile ilgili olarak da sergilediğimizi söyleyebiliriz.

Halbuki, dünya nüfusundaki olağanüstü artışa paralel olarak, dHmO'nun tehlikeleri de arttı. Bunu salt sayılara ve titiz araştırmalara bakarak kolayca söyleyebiliyoruz. Bu yüzden, günümüzde, dHmO'nun tehlikelerinin neler olduğunu, ve kendimiz ve sevdiklerimiz açısından bu riskleri nasıl azaltabileceğimize artık çok önem vermeliyiz.

Ana başlıklar halinde, dHmO'nun zarar ve tehlikeleri nelerdir?

 • Çok az miktarlarda da olsa, teneffüs edilmesi (akciğerlere gitmesi) öldürücüdür.

 • Katı haldeyken uzun süreli temaslarda, hücre dokularını öldürür.

 • Yoğun miktarlarda sindirim sistemine alınması halinde çldürücü olmasa bile, son derece rahatsız edici sonuçlara yol açar.

 • Asit yağmurunun en önemli bileşenlerinin başında gelir.

 • Gaz halindeyken ölümcüllüğe varan yanıklara yol açar.

 • Toprak erozyonunun temel unsurlarından birisidir.

 • Bir çok metalin paslanmasında ve oksitlenmesinde temel etken unsurlar arasındadır.

 • Elektrik devrelerinde bulunması halinde kısa devrelere ve yangınlara yol açar.

 • Ortamda bulunması halinde araçların frenleme verimliliğini düşürür. hayati tehlikelere meydan verir.

 • Kanser-öncesi tümor ve lezyonlu hücre biyopsilerinde bulunur.

 • Hidrolojik ve hidrojeolojik ortamlarda geçekleşen depremler sonucunda karada yaşayan canlıların ölümüne yol açan unsurdur.

 • Tayfun, hortum, tufan vb meteorolojik oluşumlarda ölümlere yol açan unsurlardandır.

 • Oşinografik termal varyasyonlarla bir arada incelendiğinde dünya ikliminde ortaya çıkan değişikliklerin temel sorumlularından birisidir.

dHmO nerelerde kullanılır?

 • Sanayide çözücü ve soğutucu olarak

 • Nükleer ve konvansiyonel enerji santrallerinde

 • Eski model sualtı araçlarının ivmelenmesi amacıyla Deniz Kuvvetlerinde

 • Performans artırıcılığı yüzünden atletler, koşucular tarafından

 • Strofor vb gibi sentetik dolgu ve izolasyon maddelerinde

 • Büyolojik ve kimyasal silahların üretiminde

 • Yangın durdurma ve söndürme tüplerinde, sprey ve püskürteçlerinde

 • Kürtaj polikliniklerinde

 • Yehova Şahitleri dahil olmak üzre, bir çok kült ve dinsel ayinler sırasında veya öncesinde, hatta sonrasında da

 • El yapımı bombaların temel girdilerinden birisi olarak

 • Hüdrokarbon yakan fırınların ve klima cihazlarının çıktılarında

 • Aczimendi, Hizbültahrir, Hizbullah, PKK, TIKKO/TKP-ML vb çeşitli bölücü örgütlerin toplantı ve yürüyüşlerinde

 • Sübyancılar ve porno müdavimleri tarafından (kullanış şekil ve amaçlarının ne olduğunu siz düşünun artık)

 • Gay, lezbiyen, homoseksüellerin klüplerinde, toplantı ve alemlerinde

 • Nazi toplama kamplarında, Guantanamo'da, Afganistan vb ülkelerin hapishanelerinde

 • İkinci Dünya Savaşında Japon ve Çin'deki bir çok savaş esiri kampında işkence malzemesi olarak

 • Etnik temizlik amacıyla Slobodan Miloşeviç'in Sırp ordusunda

 • Çok sayıda terörist örgütte

 • Kamuya açık yüzme havuzlarında kimyasal dengeleyici olarak

 • Bilgisayar sistemlerine virüs vb şeyler yazan hacker'ler tarafından

 • Hayvanlar üzerinde ölümcül deneyler yapan laboratuarlarda

 • Haşere (böcek) öldürücülerin üretim ve dağıtımında

Bugüne kadar, yoğun derecelerde dHmO kullanıldığı bilinmekle beraber hiç gündeme getirilmemiş olan başka ürün ve prosesler de vardır. Bu durum çok düşündürücür. Bunlara bazı örnekler şunlar olabilir:

 • Bebek mamaları, bebek formülleri, hazır çorbalar, meşrubatlar ve hatta tamamen doğal olduğu iddia edilen meyva suları gibi gıda maddeleri

 • Öksürük şurubu vb sıvı ilaçlar

 • Mutfak, bulaşık ve fırın temizleyici sıvılar ve spreyler

 • Şampuanlar, traş köpük ve kremleri, deodoranlar, ve diğer banyo ürünleri

 • Çocuklar için satılan köpüklü banyo ürünleri

 • Koruyuculuk ve raf ömrünü artırması sebebiyle, taze meyva ve sebzeler

 • Rakı, şarap ve bira gibi keyif verici alkollü içkiler

 • Lüks ve pahalı oteller, lokantalar vb kamuya açık yerlerde servis edilen kahve, çay gibi içecekler

 • Gezegen ve yıldız bulmak hedefi kapsamındaki NASA araştırmları

Bunların arasında, yakın zamanda bulunan ve belki de en şaşırtıcı olan, dHmO kirliliğine yol açan şeylerin başında gelen sebebin gıda ve zırai kullanımda kirlilik giderici (decontaminant) amaçla kullanılmasıdır. Kirlilik giderici amaçla dHmO kullanıldığında, ne kadar titizlikle yıkanırsa yıkansın, dHmO'nun izlerinin gıdalarda yine de kaldığını araştırmalar göstermiştir.

Okullarda görülen şiddet eğilimi ile dHmO arasındaki ilişki nedir?

Yakın zamanlarda yapılmış araştırmalardan elde edilen inanılmaz veo derece de dikkat çeken sonuçlardan birisi de, şiddet (ateşli silahlarla öldürme, yaralamalar vb) eğilimi artışı görülen bütün okullarda dHmO kullanımının yaygınlığıdır. O kadar ki, dHmO hemen her öğrencinin, doğrudan değilse dolaylı yollardan, kolayca elde edebildiği bir şeydir; dHmO ya da dHmO kullanılarak üretilmiş şeyleri rahatça okul çatısı altında bulabilmekte, kullanabilmekte ya da tüketebilmektedir.

Okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, öğretmen ya da okul yöneticilerinin bu kullanımın varlığını bilmelerine karşın, tedbir almak bir yana, tam olarak ne kadar tüketildiği hakkında dahi hiç bir tahminlerinin bile olmadığı ortaya çıkmıştır.

Böbrek yetmezliğiyle yüzünden diyaliz makinasına bağımlı olan hastaları dHmO nasıl etkiler?

Malesef, aşırı dozda dHmO alındığı takdirde böbrek yetmezliğine yol açarak diyaliz makınasına bağlanmağı zorunlu kılabilmektedir. dHmO doz aşımı halinde, bu hastalarda, tıknamalara dayalı kalp yetmezlikleri, akciğerlerde su toplanması (pulmonary edema) veya yüksek tansiyon gibi sonuçlar doğurur. Aşırı doza kazara ulaşmak riski ve bununla beraber gelebilecek yüksek miktarlı dHmO zehirlenmesi risklerine karşılık, hala daha halkın belli bir kesimi her defasında diyaliz makinalarında dHmO'ya maruz bırakılmaktadır.

Herşeye rağmen, dHmO'nun yasaklanmasına karşı olan gruplar var mıdır?

Eldeki bütün kanıtlara kulağını tıkayan en azından bir çıkar grubunun varlığından bahsedebiliriz. Bu grup Kaliforniya'daki Hidrojen Hidroksit Dostları (The Friends of Hydrogen Hydroxide) grubu olarak da bilinir. Bunların inanışına göre, dHmO'nun zarar ve tehlikeleri abartılmaktdır. Üyeleri, dHmO (ya da kendilerince isimlendirdikleri –ve güya kimya bilim açısından daha doğru olan– Hidrojenhidroksit) karşıtlığının duygusal sebeplere dayandığını, dHmO'nun kimseye zararı olmayan, hatta faydalı ve doğada doğal olarak bulunan bir madde olduğunu savunurlar.

Hidrojen Hidroksit Dostları grubunun arkasında da, Kaliforniya'daki Kavruk Dünya Partisi isimli, az bilinen yarı-organize köktenci bir parti vardır. Bu partiye yakınolan kaynaklara göre, partşinin hem özel sektörde hem de devlet kademeleri arasında çeşitli işbirlikçileri vardır.

Basın dHmO konusunu gözardı mı ediyor?

dHmO'nun mahzurları hakkında Basının pek de yayın yapmadığını görmek zorundayız. Konuyla ilgilenen az sayıdaki kişinin görüşleri marjinal sayılabilecek yayınlarda çıkmış olsa da, nüfusun geneline ulaşabilen yayın kuruluşlarınca gözardı edildiğini söylemek hiç de abartma olmaz.

Nüfusun geneline ulaşabilen yayın kuruluşları söz konusu olduğunda, daha da ileri giderek, bugüne kadar bu sitede yayınlananlara benzer yayınları 'uydurma', 'safsata' vb. gibi sıfatlarla yaftaladıklarını da dikkate alırsak, bu alışkalıklarını devam ettireceklerini beklemek ve düşünmek yanlış olmaz.

Yine de, güçlü yayın orgalarının bu yaklaşımın gözden geçirmesine yardımcı olmak amacıyla bir Basın Paketi hazırlanmıştır.

dHmO'nun atletik performans artışına olumlu katkıları var mıdır?

Tabii ki! Amatör ve profosyonel atletler tarafından ağızdan alınan anabolik steroidler kadar, kana zerkedilen diğer dopinglerle ilgili değişik zamanlarda çeşitli iddialar duyulsa da, dHmO'nun performans artırıcı etkisine pek dikkat çeken olmamıştır.

Halbuki, rakiplerine karşı bir üstünlük sağlamak yolunda yüksek miktarlarda dHmO kullanmak, spor camiasının gizlemek uğrunda çok gayret sarfettiği çirkin bir sırdır.

Uzun mesafe koşanların ya da bisiklet sporu yapanların sık sık yaptığı üzere, performans ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yöntemlerin arasında yarışın başlamasından önce yüksek miktarda dHmO kullanımı da gelir.

Spor tıbbı üzerinde ihtisas yapmış doktorlarca, çok fazla dHmO kullanımı halinde, sorunlara ve istenmedik sonuçlara yol açıldığı bilmekle beraber, dHmO'nun performans artırıcı etkilerinin olduğu da inkar edilmez. Şu anda, yarış sonrası idrar testlerinde aşırı dHmO kullanımını gösteren bir bulguya rastalanmayışının sebebi hala daha dHmO'nun yasaklı kimyasallar arasında sayılmayışıdır.

dHmO'nun cinsel performans artışına katkısı var mıdır?

Buü her ne kadar bir söylenti olsa da, bazı bilimsel çalışmalarca da desteklenen bir iddiadır. dHmO, beynin libido artışı ve orgazm uyarılarını daha da etkenleştiren merkezler üzerinde birincil bir rolü vardır. Başka bir deyişle, tıpkı koşucularda olduğu üzere, bazı durumlarda dHmO'nın performansa katkısı olsa da, ciddi sorunlar da sözkonusudur.

Kazara dHmO doz aşımının belirtileri nelerdir?

Doz aşımını her zaman farketmek kolay değildir, dolayısı ile, bu belirtilerin kısa bir listesi aşağıya çıkarılmıştır.

dHmO doz aşımına maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, ya da aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa, vakit geçirmeden doktorunuza ya da bir sağlık ocağına başvurmalısınız.

Burada verilen bilgiler sadece genel bir bilgilendirme mahiyetindedir; bir doktorun yerini tutmayacağını vurgulamak gerekir.

Belirtiler:

 • Aşırı terleme

 • Aşırı idrar

 • Boşlukta hissetme

 • Mide bulantısı

 • Kusma

 • Mineral dengesizliği

 • Halsizlik (kan serumunda tuz eksikliği)

 • Kan serumunun katılığı

 • Sodyum homestozunun azalması

Yakın zamanda tıp biliminin elde ettiği bulgulara göre, gözlerin kenarında bazan görülen dHmO sızıntılarında, yabancı parçacıkların yarattığı rahatsızlıklar, anafilaktik şoklar gibi alerjik tepkilerin yanısıra ağır kimyasal dengesizlikler doğrudan etkendir.

dHmO'nun kimyasal analizi nedir?

Yakın geçmişte, Universitaet Regensburg'da (Regensburg Üniversitesi, Almanya) önemli bir ilim adamı olan Christoph von Bueltzingsloewen, dHmO'nun her zaman var olan tehlikelerinin anahtarını bulduğu kanaatine varmıştır. von Bueltzingsloewen'e göre, kimyasal yollarla dihidrojenoksitten oksijendidridin ayrıştırılması son derece zordur. İki benzer bileşik her nedense aşağı yukarı eşdeğer moleküler dağılım gösterecek şekilde bulunur. Bu iki bileşenin dHmO'nun tehlikeliğine yol açan unsurun tam olarka ne olduğu belli olmasa bile, Bueltzingsloewen, sçnerjik bir mekanizma, ortamdaki eser miktardaki hidrojenhidroksit yardımıyla önemli bir rol oynamaktadır.

Riski en aza indirmek için ne yapılabilir?

İyi bir haber: dHmO'ya maruz kalmak riskinizi azaltmanız mümkündür. Önce, sağduyunuzu kullanın. dHmO kirliliğine uğramış olduğunu düşündüğünüz bir ürün ya da gıda maddesi ile karşılaştığınızda, ilk yapmanız gereken, bu durumun size ve ailenize ne kadar zarar verebieleceğini dikkate almalı ve buna göre hareket etmelisiniz. Çok defa, az miktarda dHmO kirliliğine maruz kalmanın önüne geçemeyeceğiniz gibi, bunun önemli bir zararının olmadığını da akılda tutmakta fayda vardır.

İkinci olarak, sindirim ya da solunum sisteminize dHmO'nun kazaen girebileceği durumlara karşı tedbirli olmalısınız. Rahatsız olmağa başladığınız zaman, tehlike yaratan ortamdan olabildiğince çabuk uzaklaşmanız gerekiyor. Üzücü sonuçları ancak güvenli yerlere kaçarak önleyebilirsiniz.

dHmO hakkında daha fazla bilgi nasıl edinebilirsiniz?

dHmO'nun doğru ve yanlış kullanımları, riskleri, faydaları, zararları gibi önemli konularda daha fazla bilgi edinmek, gelişmelerden haberdar olmak isterseniz dHmO_NOKTA_org_AT_gmail_NOKTA_com adresine bir ePosta göndermeniz yeterlidir. Ayrıca, İngilizce olmakla birlikle, DHMO ana sitesinden de faydalabilirsiniz.