Klein Şişesi

Sorular, sorular.. bende lebalep Bende tezahürü aşırı dozun Ben miyim, ben miyim, ben miyim sebep Ve neticesi şu küllenen közün Ben miyim, ben miyim, ben miyim kezzap Acısına baskın ahengi sözün Ben miyim, ben miyim, ben miyim edep Rüzgarının matemi güzün Ben miyim, ben miyim, ben miyim mektep Tekaüdü münevver hüzün Ben miyim, ben miyim, ben miyim nesep Irmağının sonu, başında düzün Ben miyim, ben miyim, ben miyim cep cep Yokluğu yoksul yetim öksüzün Ben miyim, ben miyim, ben miyim talep Edilince yiten kıymeti özün Ben miyim, ben miyim, ben miyim acep Başındaki dünya sarhoş öküzün Ben miyim, ben miyim, ben miyim ki hep Yalancısı oldu gördüğünüzün Etkiler, tepkiler.. bende mürekkep Bende örsü benden inen balyozun Müzmin Anonim