Nerde - Orda

Nerde çiçek Orda böcek Nerde koyun Orda soyun Nerde canan Orda yanan Nerde batak Orda yatak Nerde barı Orda karı Nerde yanak Orda çanak Nerde kumar Orda tomar Nerde kara Orda para Nerde yalak Orda kalak Nerde konak Orda yunak Nerde yamak Orda çomak Nerde bulak Orda kalak Nerde gişe Orda neşe Nerde kader Orda keder Nerde ölek Orda gülek Nerde kapı Orda sapı Nerde trak Orda bırak! Müzmin Anonim