Yüzüncü Esma ül Hüsna

Allah dedin yetmedi. Adl dedin, Mani dedin, Mübdi diyen de sendin... Berr dedin, Baki dedin Ruhban kesildin, zahir, yaratıcı davrandın Doksandokuz uydurdun, yüzüncüde usandın.. Şahıs olsun istedin, alışmıştın putlara, İsim yazar taparsın, debâbîc çaputlara.. Ve sıfatlar, isimler.. sanki kapı komşusu Sen dersen ancak vardır; osu, busu ve şusu Birde var olanların nesidir doksandokuz? Çok mu zordur anlamak: Bu bir eşittir sonsuz.. Böyle gayretlerdir ki aptala dildâr olur Ekleyerek küçültmek ancak bu kadar olur Okur, duyar; gülerim.. Söyler de bilmezsiniz.. Yüzüncüsü, bu yüzden, ve mecburen, el Âciz... Meraklısına. Tamamı (doksandokuz adet) bu listedir. Ve, ezbere bilinmesinde marifet olduğunu iddia edenler de vardır. Hep de olmuştur. Birin anlamını bilmekten kolay olduğu ortada.. Bendeniz, Allah'tan gayri, listedeki doksansekiz adedi reddeder. Birin bir adı olur, ve sıfatlara filan da ihtiyacı yoktur. Adl, Afüvv, Ahir, Alim, Aliyy, Allah, Azim, Aziz, Baki , Basir, Bedi , Berr, Bâis, Bâri, Bâsit, Bâtın, Cami, Cebbar, Celil, Darr, Evvel, Fettâh, Gaffar, Gani, Ğafur, Habir, Hadi , Hafıd, Hafız, Hakem, Hakim, Hakk, Halik, Halim, Hamid, Hasib, Hay, Kadir, Kahhar, Kavi, Kayyum, Kebir, Kerim, Kuddus, Kâbid, Latif, Macid, Malikül , Mani, Muğni, Mecid, Melik, Metin, Muaahhir, Muhsi, Muhyi, Muid, Muiz, Mukaddim, Mukit, Muksit, Muktedir, Musavvir, Mü'min, Mübdi, Mücib, Müheymin, Mümit, Müntekim, Müta'ali, Mütekkebbir, Müzil, Nafi, Nur, Rahim, Rahman, Rakib, Rauf, Rezzak, Reşid , Râfi, Sabur , Samed, Selam, Semi, Şehid, Şekûr, Tevvab, Vacid, Vahid, Vali, Varis , Vedûd, Vehhab, Vekil, Veli, Vâsi, Zahir, Zü'l Celali...