Acaba..

Endişeyle tanyeri ağarıp saçım kadar Şafakla gün mü doğar yoksa gece mi batar.. Müzmin Anonim {ölçü, vezin, kafiye, ma'nâ, imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içerse ne, içermese ne...}