Al beni vur bana..

elalemden aparmam ben kendimden yazarım hileye merak sarmam varsın gelmesin zarım meçhule müptelâyım kahkaha çıkar zârım ne belâ ne alâyım ne çeker ne uzarım beni çözmek müşküldür kurcalarsan azarım sen yeter ki vur öldür mezarı ben kazarım ben kendimden yazarım elalemden aparmam varsın gelmesin zarım hileye merak sarmam kahkaha çıkar zârım meçhule müptelâyım ne çeker ne uzarım ne belâ ne alâyım kurcalarsan azarım beni çözmek müşküldür mezarı ben kazarım sen yeter ki vur öldür Müzmin Anonim {bencil bir denemedir; ölçü, vezin, kafiye, ma'nâ, imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içermiyorsa şaşırmamak lazımdır; yazana çekmiş olabilir. sağırsazendeler heyetince terennüm edilmiştir.}