Hece Cinslerinin İkilemeleri

Aşağıda Türkçedeki 16 farklı hece cinsinin ikili kombinasyonları (272 adet) tablosunu görüyorsunuz.

Sol baştaki iki sütünda, hangi hece tipi ile hangi hece tipinin arka arkaya geldiği var.

O sütunlardaki 'hcA', 'hcAZ' vb gibi kısaltmalına başındaki 'hc' hafleri 'hece cinsi'nin kısaltmasıdır. Daha önceki yazılarımdan hatırlayacağınızı umduğum üzere, 'A' (veya 'a') harfi 'sesli harf', 'Z' (veya 'z') harfi ise 'sessiz harf' yerine kullanılıyor.

Dolayısı ile, meselâ 'hcAZ' ile bir sesli bir de sessiz harfin (o sıralama ile) arka arkaya gelişini ('az') temsil ediyoruz.

Bunun yanında bir de 'hcYok' göreceksiniz, bu da –anlaşılacağı üzere– 'boş hece' ya da 'olmayan hece' demektir.

Tablodaki 'pattern' sütunu, iki hecenin bir arada yazılması halinde ortaya çıkacak harf bulamacının neye benzeyeceğini gösteriyor. 'Boy' ise, bu 'pattern'deki harf adedidir.

Bunlardan başka iki önemli sütun daha var.

Birincisi 'çakışık': Farklı hece ikilemelerinin aynı 'pattern'i vermesi demektir. Bu durumla oldukça sık karşılaşıyoruz; toplam hece ikilemelerinin üçte biri 'çakışık pattern'ler oluşturuyor.

Diğer önemli sütün da 'kabul? e/h/b' sütunu: Buradaki 'e' harfi 'evet, kabul'; 'h' harfi 'hayır, red' ve 'b' harfi de 'bazan kabul' anlamına geliyor. Yani, o satırdaki hece ikilemesinin (ne zaman) kabul olup olmadığı anlamında..

Burası önemli. Bazı hece ikilemeleri 'bazan' kabul oluyorlar; 'bazan' da red.. 'Bu neye bağlıdır?' sorusunun cevabı ilgili harflerin ses yapısında yatıyor: Bazı sesler hece bölünmesine izin veriyorlar, bazıları da vermiyorlar –aksine, hece bölünmesini imkansız hale getirenler var.

Bu tür durumlarda, o hecenin ne olması gerektiği sorusunu heceyi oluşturacak olan harfler (sesler) cevaplıyor. Bu da, heceleme işlemini bir hayli karmaşıklaştırabiliyor; bu yüzden, 'b' harfi sadece 'bazan' değil, 'belâlı' anlamına da gelebiliyor.. :)

Diğer sütüunlarda ise, örnek heceler var. Bu hece örneklerinin, ya da ikileme sonucunda çıkan kelimenin herhangi bir şekilde anlamlı olması kastım yok; eğer anlamlı olan varsa kesinlikle kazaen olmuştur. O sütunların tek amacı, patternin temsil ettiği kelimenin –biraz daha okunabilir bir halde– neye benzeyeceğidir.

hece cinsi 1

hece cinsi 2

boy

pattern

çakışık

kabul? e/h/b

hece 1 örnek

hece 2 örnek

ikileme

sonuç kelime

hcA

hcYok

1

a

e

e

e-

e

hcA

hcA

2

aa

e

e

e

e-e

ee

hcAZ

hcYok

2

az

e

ez

ez-

ez

hcZA

hcYok

2

za

e

de

de-

de

hcA

hcAZ

3

aaz

e

e

ez

e-ez

eez

hcA

hcZA

3

aza

evet

e

e

de

e-de

ede

hcAZ

hcA

3

aza

evet

h

ez

e

ez-e

eze

hcAZZ

hcYok

3

azz

e

ard

ard-

ard

hcZA

hcA

3

zaa

e

de

e

de-e

dee

hcZAZ

hcYok

3

zaz

e

den

den-

den

hcZZA

hcYok

3

zza

e

bre

bre-

bre

hcA

hcAZZ

4

aazz

e

e

ard

e-ard

eard

hcA

hcZAZ

4

azaz

evet

e

e

den

e-den

eden

hcAZ

hcAZ

4

azaz

evet

h

ez

ez

ez-ez

ezez

hcA

hcZZA

4

azza

evet

h

e

bre

e-bre

ebre

hcAZ

hcZA

4

azza

evet

e

ez

de

ez-de

ezde

hcAZZ

hcA

4

azza

evet

h

ard

e

ard-e

arde

hcAZZZ

hcYok

4

azzz

e

erst

erst-

erst

hcZA

hcAZ

4

zaaz

e

de

ez

de-ez

deez

hcZA

hcZA

4

zaza

evet

e

de

de

de-de

dede

hcZAZ

hcA

4

zaza

evet

h

den

e

den-e

dene

hcZAZZ

hcYok

4

zazz

e

hart

hart-

hart

hcZZA

hcA

4

zzaa

e

bre

e

bre-e

bree

hcZZAZ

hcYok

4

zzaz

e

fren

fren-

fren

hcZZZA

hcYok

4

zzza

e

stre

stre-

stre

hcA

hcAZZZ

5

aazzz

e

e

erst

e-erst

eerst

hcA

hcZAZZ

5

azazz

evet

h

e

hart

e-hart

ehart

hcAZ

hcAZZ

5

azazz

evet

e

ez

ard

ez-ard

ezard

hcA

hcZZAZ

5

azzaz

evet

h

e

fren

e-fren

efren

hcAZ

hcZAZ

5

azzaz

evet

e

ez

den

ez-den

ezden

hcAZZ

hcAZ

5

azzaz

evet

h

ard

ez

ard-ez

ardez

hcA

hcZZZA

5

azzza

evet

h

e

stre

e-stre

estre

hcAZ

hcZZA

5

azzza

evet

b

ez

bre

ez-bre

ezbre

hcAZZ

hcZA

5

azzza

evet

b

ard

de

ard-de

ardde

hcAZZZ

hcA

5

azzza

evet

h

erst

e

erst-e

erste

hcZA

hcAZZ

5

zaazz

e

de

ard

de-ard

deard

hcZA

hcZAZ

5

zazaz

evet

e

de

den

de-den

deden

hcZAZ

hcAZ

5

zazaz

evet

h

den

ez

den-ez

denez

hcZA

hcZZA

5

zazza

evet

h

de

bre

de-bre

debre

hcZAZ

hcZA

5

zazza

evet

e

den

de

den-de

dende

hcZAZZ

hcA

5

zazza

evet

h

hart

e

hart-e

harte

hcZAZZZ

hcYok

5

zazzz

e

hertz

hertz-

hertz

hcZZA

hcAZ

5

zzaaz

e

bre

ez

bre-ez

breez

hcZZA

hcZA

5

zzaza

evet

e

bre

de

bre-de

brede

hcZZAZ

hcA

5

zzaza

evet

h

fren

e

fren-e

frene

hcZZAZZ

hcYok

5

zzazz

e

kramp

kramp-

kramp

hcZZZA

hcA

5

zzzaa

e

stre

e

stre-e

stree

hcZZZAZ

hcYok

5

zzzaz

e

stres

stres-

stres

hcA

hcZAZZZ

6

azazzz

evet

h

e

hertz

e-hertz

ehertz

hcAZ

hcAZZZ

6

azazzz

evet

e

ez

erst

ez-erst

ezerst

hcA

hcZZAZZ

6

azzazz

evet

h

e

kramp

e-kramp

ekramp

hcAZ

hcZAZZ

6

azzazz

evet

e

ez

hart

ez-hart

ezhart

hcAZZ

hcAZZ

6

azzazz

evet

h

ard

ard

ard-ard

ardard

hcA

hcZZZAZ

6

azzzaz

evet

h

e

stres

e-stres

estres

hcAZ

hcZZAZ

6

azzzaz

evet

b

ez

fren

ez-fren

ezfren

hcAZZ

hcZAZ

6

azzzaz

evet

b

ard

den

ard-den

ardden

hcAZZZ

hcAZ

6

azzzaz

evet

h

erst

ez

erst-ez

erstez

hcAZ

hcZZZA

6

azzzza

evet

b

ez

stre

ez-stre

ezstre

hcAZZ

hcZZA

6

azzzza

evet

b

ard

bre

ard-bre

ardbre

hcAZZZ

hcZA

6

azzzza

evet

b

erst

de

erst-de

erstde

hcZA

hcAZZZ

6

zaazzz

e

de

erst

de-erst

deerst

hcZA

hcZAZZ

6

zazazz

evet

b

de

hart

de-hart

dehart

hcZAZ

hcAZZ

6

zazazz

evet

b

den

ard

den-ard

denard

hcZA

hcZZAZ

6

zazzaz

evet

h

de

fren

de-fren

defren

hcZAZ

hcZAZ

6

zazzaz

evet

e

den

den

den-den

denden

hcZAZZ

hcAZ

6

zazzaz

evet

h

hart

ez

hart-ez

hartez

hcZA

hcZZZA

6

zazzza

evet

h

de

stre

de-stre

destre

hcZAZ

hcZZA

6

zazzza

evet

b

den

bre

den-bre

denbre

hcZAZZ

hcZA

6

zazzza

evet

b

hart

de

hart-de

hartde

hcZAZZZ

hcA

6

zazzza

evet

h

hertz

e

hertz-e

hertze

hcZZA

hcAZZ

6

zzaazz

e

bre

ard

bre-ard

breard

hcZZA

hcZAZ

6

zzazaz

evet

e

bre

den

bre-den

breden

hcZZAZ

hcAZ

6

zzazaz

evet

h

fren

ez

fren-ez

frenez

hcZZA

hcZZA

6

zzazza

evet

h

bre

bre

bre-bre

brebre

hcZZAZ

hcZA

6

zzazza

evet

e

fren

de

fren-de

frende

hcZZAZZ

hcA

6

zzazza

evet

h

kramp

e

kramp-e

krampe

hcZZAZZZ

hcYok

6

zzazzz

e

sfenks

sfenks-

sfenks

hcZZZA

hcAZ

6

zzzaaz

e

stre

ez

stre-ez

streez

hcZZZA

hcZA

6

zzzaza

evet

e

stre

de

stre-de

strede

hcZZZAZ

hcA

6

zzzaza

evet

h

stres

e

stres-e

strese

hcZZZAZZ

hcYok

6

zzzazz

e

streps

streps-

streps

hcA

hcZZAZZZ

7

azzazzz

evet

h

e

sfenks

e-sfenks

esfenks

hcAZ

hcZAZZZ

7

azzazzz

evet

e

ez

hertz

ez-hertz

ezhertz

hcAZZ

hcAZZZ

7

azzazzz

evet

h

ard

erst

ard-erst

arderst

hcA

hcZZZAZZ

7

azzzazz

evet

h

e

streps

e-streps

estreps

hcAZ

hcZZAZZ

7

azzzazz

evet

b

ez

kramp

ez-kramp

ezkramp

hcAZZ

hcZAZZ

7

azzzazz

evet

b

ard

hart

ard-hart

ardhart

hcAZZZ

hcAZZ

7

azzzazz

evet

h

erst

ard

erst-ard

erstard

hcAZ

hcZZZAZ

7

azzzzaz

evet

b

ez

stres

ez-stres

ezstres

hcAZZ

hcZZAZ

7

azzzzaz

evet

b

ard

fren

ard-fren

ardfren

hcAZZZ

hcZAZ

7

azzzzaz

evet

b

erst

den

erst-den

erstden

hcAZZ

hcZZZA

7

azzzzza

evet

b

ard

stre

ard-stre

ardstre

hcAZZZ

hcZZA

7

azzzzza

evet

b

erst

bre

erst-bre

erstbre

hcZA

hcZAZZZ

7

zazazzz

evet

e

de

hertz

de-hertz

dehertz

hcZAZ

hcAZZZ

7

zazazzz

evet

h

den

erst

den-erst

denerst

hcZA

hcZZAZZ

7

zazzazz

evet

h

de

kramp

de-kramp

dekramp

hcZAZ

hcZAZZ

7

zazzazz

evet

e

den

hart

den-hart

denhart

hcZAZZ

hcAZZ

7

zazzazz

evet

h

hart

ard

hart-ard

hartard

hcZA

hcZZZAZ

7

zazzzaz

evet

h

de

stres

de-stres

destres

hcZAZ

hcZZAZ

7

zazzzaz

evet

b

den

fren

den-fren

denfren

hcZAZZ

hcZAZ

7

zazzzaz

evet

b

hart

den

hart-den

hartden

hcZAZZZ

hcAZ

7

zazzzaz

evet

h

hertz

ez

hertz-ez

hertzez

hcZAZ

hcZZZA

7

zazzzza

evet

b

den

stre

den-stre

denstre

hcZAZZ

hcZZA

7

zazzzza

evet

b

hart

bre

hart-bre

hartbre

hcZAZZZ

hcZA

7

zazzzza

evet

b

hertz

de

hertz-de

hertzde

hcZZA

hcAZZZ

7

zzaazzz

e

bre

erst

bre-erst

breerst

hcZZA

hcZAZZ

7

zzazazz

evet

b

bre

hart

bre-hart

brehart

hcZZAZ

hcAZZ

7

zzazazz

evet

b

fren

ard

fren-ard

frenard

hcZZA

hcZZAZ

7

zzazzaz

evet

b

bre

fren

bre-fren

brefren

hcZZAZ

hcZAZ

7

zzazzaz

evet

b

fren

den

fren-den

frenden

hcZZAZZ

hcAZ

7

zzazzaz

evet

h

kramp

ez

kramp-ez

krampez

hcZZA

hcZZZA

7

zzazzza

evet

h

bre

stre

bre-stre

brestre

hcZZAZ

hcZZA

7

zzazzza

evet

b

fren

bre

fren-bre

frenbre

hcZZAZZ

hcZA

7

zzazzza

evet

b

kramp

de

kramp-de

krampde

hcZZAZZZ

hcA

7

zzazzza

evet

h

sfenks

e

sfenks-e

sfenkse

hcZZZA

hcAZZ

7

zzzaazz

e

stre

ard

stre-ard

streard

hcZZZA

hcZAZ

7

zzzazaz

evet

e

stre

den

stre-den

streden

hcZZZAZ

hcAZ

7

zzzazaz

evet

h

stres

ez

stres-ez

stresez

hcZZZA

hcZZA

7

zzzazza

evet

h

stre

bre

stre-bre

strebre

hcZZZAZ

hcZA

7

zzzazza

evet

e

stres

de

stres-de

stresde

hcZZZAZZ

hcA

7

zzzazza

evet

h

streps

e

streps-e

strepse

hcZZZAZZZ

hcYok

7

zzzazzz

e

strenks

strenks-

strenks

hcA

hcZZZAZZZ

8

azzzazzz

evet

h

e

strenks

e-strenks

estrenks

hcAZ

hcZZAZZZ

8

azzzazzz

evet

b

ez

sfenks

ez-sfenks

ezsfenks

hcAZZ

hcZAZZZ

8

azzzazzz

evet

b

ard

hertz

ard-hertz

ardhertz

hcAZZZ

hcAZZZ

8

azzzazzz

evet

h

erst

erst

erst-erst

ersterst

hcAZ

hcZZZAZZ

8

azzzzazz

evet

b

ez

streps

ez-streps

ezstreps

hcAZZ

hcZZAZZ

8

azzzzazz

evet

b

ard

kramp

ard-kramp

ardkramp

hcAZZZ

hcZAZZ

8

azzzzazz

evet

h

erst

hart

erst-hart

ersthart

hcAZZ

hcZZZAZ

8

azzzzzaz

evet

b

ard

stres

ard-stres

ardstres

hcAZZZ

hcZZAZ

8

azzzzzaz

evet

b

erst

fren

erst-fren

erstfren

hcAZZZ

hcZZZA

8

azzzzzza

e

erst

stre

erst-stre

erststre

hcZA

hcZZAZZZ

8

zazzazzz

evet

h

de

sfenks

de-sfenks

desfenks

hcZAZ

hcZAZZZ

8

zazzazzz

evet

e

den

hertz

den-hertz

denhertz

hcZAZZ

hcAZZZ

8

zazzazzz

evet

h

hart

erst

hart-erst

harterst

hcZA

hcZZZAZZ

8

zazzzazz

evet

h

de

streps

de-streps

destreps

hcZAZ

hcZZAZZ

8

zazzzazz

evet

b

den

kramp

den-kramp

denkramp

hcZAZZ

hcZAZZ

8

zazzzazz

evet

b

hart

hart

hart-hart

harthart

hcZAZZZ

hcAZZ

8

zazzzazz

evet

h

hertz

ard

hertz-ard

hertzard

hcZAZ

hcZZZAZ

8

zazzzzaz

evet

h

den

stres

den-stres

denstres

hcZAZZ

hcZZAZ

8

zazzzzaz

evet

b

hart

fren

hart-fren

hartfren

hcZAZZZ

hcZAZ

8

zazzzzaz

evet

b

hertz

den

hertz-den

hertzden

hcZAZZ

hcZZZA

8

zazzzzza

evet

b

hart

stre

hart-stre

hartstre

hcZAZZZ

hcZZA

8

zazzzzza

evet

b

hertz

bre

hertz-bre

hertzbre

hcZZA

hcZAZZZ

8

zzazazzz

evet

e

bre

hertz

bre-hertz

brehertz

hcZZAZ

hcAZZZ

8

zzazazzz

evet

h

fren

erst

fren-erst

frenerst

hcZZA

hcZZAZZ

8

zzazzazz

evet

h

bre

kramp

bre-kramp

brekramp

hcZZAZ

hcZAZZ

8

zzazzazz

evet

e

fren

hart

fren-hart

frenhart

hcZZAZZ

hcAZZ

8

zzazzazz

evet

h

kramp

ard

kramp-ard

krampard

hcZZA

hcZZZAZ

8

zzazzzaz

evet

h

bre

stres

bre-stres

brestres

hcZZAZ

hcZZAZ

8

zzazzzaz

evet

b

fren

fren

fren-fren

frenfren

hcZZAZZ

hcZAZ

8

zzazzzaz

evet

b

kramp

den

kramp-den

krampden

hcZZAZZZ

hcAZ

8

zzazzzaz

evet

h

sfenks

ez

sfenks-ez

sfenksez

hcZZAZ

hcZZZA

8

zzazzzza

evet

h

fren

stre

fren-stre

frenstre

hcZZAZZ

hcZZA

8

zzazzzza

evet

b

kramp

bre

kramp-bre

krampbre

hcZZAZZZ

hcZA

8

zzazzzza

evet

b

sfenks

de

sfenks-de

sfenksde

hcZZZA

hcAZZZ

8

zzzaazzz

e

stre

erst

stre-erst

streerst

hcZZZA

hcZAZZ

8

zzzazazz

evet

e

stre

hart

stre-hart

strehart

hcZZZAZ

hcAZZ

8

zzzazazz

evet

h

stres

ard

stres-ard

stresard

hcZZZA

hcZZAZ

8

zzzazzaz

evet

h

stre

fren

stre-fren

strefren

hcZZZAZ

hcZAZ

8

zzzazzaz

evet

e

stres

den

stres-den

stresden

hcZZZAZZ

hcAZ

8

zzzazzaz

evet

h

streps

ez

streps-ez

strepsez

hcZZZA

hcZZZA

8

zzzazzza

evet

h

stre

stre

stre-stre

strestre

hcZZZAZ

hcZZA

8

zzzazzza

evet

b

stres

bre

stres-bre

stresbre

hcZZZAZZ

hcZA

8

zzzazzza

evet

b

streps

de

streps-de

strepsde

hcZZZAZZZ

hcA

8

zzzazzza

evet

h

strenks

e

strenks-e

strenkse

hcAZ

hcZZZAZZZ

9

azzzzazzz

evet

b

ez

strenks

ez-strenks

ezstrenks

hcAZZ

hcZZAZZZ

9

azzzzazzz

evet

b

ard

sfenks

ard-sfenks

ardsfenks

hcAZZZ

hcZAZZZ

9

azzzzazzz

evet

b

erst

hertz

erst-hertz

ersthertz

hcAZZ

hcZZZAZZ

9

azzzzzazz

evet

b

ard

streps

ard-streps

ardstreps

hcAZZZ

hcZZAZZ

9

azzzzzazz

evet

b

erst

kramp

erst-kramp

erstkramp

hcAZZZ

hcZZZAZ

9

azzzzzzaz

e

erst

stres

erst-stres

erststres

hcZA

hcZZZAZZZ

9

zazzzazzz

evet

h

de

strenks

de-strenks

destrenks

hcZAZ

hcZZAZZZ

9

zazzzazzz

evet

b

den

sfenks

den-sfenks

densfenks

hcZAZZ

hcZAZZZ

9

zazzzazzz

evet

b

hart

hertz

hart-hertz

harthertz

hcZAZZZ

hcAZZZ

9

zazzzazzz

evet

h

hertz

erst

hertz-erst

hertzerst

hcZAZ

hcZZZAZZ

9

zazzzzazz

evet

h

den

streps

den-streps

denstreps

hcZAZZ

hcZZAZZ

9

zazzzzazz

evet

b

hart

kramp

hart-kramp

hartkramp

hcZAZZZ

hcZAZZ

9

zazzzzazz

evet

b

hertz

hart

hertz-hart

hertzhart

hcZAZZ

hcZZZAZ

9

zazzzzzaz

evet

h

hart

stres

hart-stres

hartstres

hcZAZZZ

hcZZAZ

9

zazzzzzaz

evet

e

hertz

fren

hertz-fren

hertzfren

hcZAZZZ

hcZZZA

9

zazzzzzza

e

hertz

stre

hertz-stre

hertzstre

hcZZA

hcZZAZZZ

9

zzazzazzz

evet

h

bre

sfenks

bre-sfenks

bresfenks

hcZZAZ

hcZAZZZ

9

zzazzazzz

evet

b

fren

hertz

fren-hertz

frenhertz

hcZZAZZ

hcAZZZ

9

zzazzazzz

evet

b

kramp

erst

kramp-erst

kramperst

hcZZA

hcZZZAZZ

9

zzazzzazz

evet

h

bre

streps

bre-streps

brestreps

hcZZAZ

hcZZAZZ

9

zzazzzazz

evet

b

fren

kramp

fren-kramp

frenkramp

hcZZAZZ

hcZAZZ

9

zzazzzazz

evet

b

kramp

hart

kramp-hart

kramphart

hcZZAZZZ

hcAZZ

9

zzazzzazz

evet

h

sfenks

ard

sfenks-ard

sfenksard

hcZZAZ

hcZZZAZ

9

zzazzzzaz

evet

h

fren

stres

fren-stres

frenstres

hcZZAZZ

hcZZAZ

9

zzazzzzaz

evet

b

kramp

fren

kramp-fren

krampfren

hcZZAZZZ

hcZAZ

9

zzazzzzaz

evet

b

sfenks

den

sfenks-den

sfenksden

hcZZAZZ

hcZZZA

9

zzazzzzza

evet

b

kramp

stre

kramp-stre

krampstre

hcZZAZZZ

hcZZA

9

zzazzzzza

evet

b

sfenks

bre

sfenks-bre

sfenksbre

hcZZZA

hcZAZZZ

9

zzzazazzz

evet

e

stre

hertz

stre-hertz

strehertz

hcZZZAZ

hcAZZZ

9

zzzazazzz

evet

h

stres

erst

stres-erst

streserst

hcZZZA

hcZZAZZ

9

zzzazzazz

evet

h

stre

kramp

stre-kramp

strekramp

hcZZZAZ

hcZAZZ

9

zzzazzazz

evet

e

stres

hart

stres-hart

streshart

hcZZZAZZ

hcAZZ

9

zzzazzazz

evet

h

streps

ard

streps-ard

strepsard

hcZZZA

hcZZZAZ

9

zzzazzzaz

evet

h

stre

stres

stre-stres

strestres

hcZZZAZ

hcZZAZ

9

zzzazzzaz

evet

b

stres

fren

stres-fren

stresfren

hcZZZAZZ

hcZAZ

9

zzzazzzaz

evet

b

streps

den

streps-den

strepsden

hcZZZAZZZ

hcAZ

9

zzzazzzaz

evet

h

strenks

ez

strenks-ez

strenksez

hcZZZAZ

hcZZZA

9

zzzazzzza

evet

b

stres

stre

stres-stre

stresstre

hcZZZAZZ

hcZZA

9

zzzazzzza

evet

b

streps

bre

streps-bre

strepsbre

hcZZZAZZZ

hcZA

9

zzzazzzza

evet

b

strenks

de

strenks-de

strenksde

hcAZZ

hcZZZAZZZ

10

azzzzzazzz

evet

e

ard

strenks

ard-strenks

ardstrenks

hcAZZZ

hcZZAZZZ

10

azzzzzazzz

evet

h

erst

sfenks

erst-sfenks

erstsfenks

hcAZZZ

hcZZZAZZ

10

azzzzzzazz

e

erst

streps

erst-streps

erststreps

hcZAZ

hcZZZAZZZ

10

zazzzzazzz

evet

h

den

strenks

den-strenks

denstrenks

hcZAZZ

hcZZAZZZ

10

zazzzzazzz

evet

h

hart

sfenks

hart-sfenks

hartsfenks

hcZAZZZ

hcZAZZZ

10

zazzzzazzz

evet

e

hertz

hertz

hertz-hertz

hertzhertz

hcZAZZ

hcZZZAZZ

10

zazzzzzazz

evet

h

hart

streps

hart-streps

hartstreps

hcZAZZZ

hcZZAZZ

10

zazzzzzazz

evet

e

hertz

kramp

hertz-kramp

hertzkramp

hcZAZZZ

hcZZZAZ

10

zazzzzzzaz

e

hertz

stres

hertz-stres

hertzstres

hcZZA

hcZZZAZZZ

10

zzazzzazzz

evet

h

bre

strenks

bre-strenks

brestrenks

hcZZAZ

hcZZAZZZ

10

zzazzzazzz

evet

h

fren

sfenks

fren-sfenks

frensfenks

hcZZAZZ

hcZAZZZ

10

zzazzzazzz

evet

e

kramp

hertz

kramp-hertz

kramphertz

hcZZAZZZ

hcAZZZ

10

zzazzzazzz

evet

h

sfenks

erst

sfenks-erst

sfenkserst

hcZZAZ

hcZZZAZZ

10

zzazzzzazz

evet

h

fren

streps

fren-streps

frenstreps

hcZZAZZ

hcZZAZZ

10

zzazzzzazz

evet

b

kramp

kramp

kramp-kramp

krampkramp

hcZZAZZZ

hcZAZZ

10

zzazzzzazz

evet

b

sfenks

hart

sfenks-hart

sfenkshart

hcZZAZZ

hcZZZAZ

10

zzazzzzzaz

evet

b

kramp

stres

kramp-stres

krampstres

hcZZAZZZ

hcZZAZ

10

zzazzzzzaz

evet

b

sfenks

fren

sfenks-fren

sfenksfren

hcZZAZZZ

hcZZZA

10

zzazzzzzza

e

sfenks

stre

sfenks-stre

sfenksstre

hcZZZA

hcZZAZZZ

10

zzzazzazzz

evet

h

stre

sfenks

stre-sfenks

stresfenks

hcZZZAZ

hcZAZZZ

10

zzzazzazzz

evet

e

stres

hertz

stres-hertz

streshertz

hcZZZAZZ

hcAZZZ

10

zzzazzazzz

evet

h

streps

erst

streps-erst

strepserst

hcZZZA

hcZZZAZZ

10

zzzazzzazz

evet

e

stre

streps

stre-streps

strestreps

hcZZZAZ

hcZZAZZ

10

zzzazzzazz

evet

b

stres

kramp

stres-kramp

streskramp

hcZZZAZZ

hcZAZZ

10

zzzazzzazz

evet

b

streps

hart

streps-hart

strepshart

hcZZZAZZZ

hcAZZ

10

zzzazzzazz

evet

h

strenks

ard

strenks-ard

strenksard

hcZZZAZ

hcZZZAZ

10

zzzazzzzaz

evet

b

stres

stres

stres-stres

stresstres

hcZZZAZZ

hcZZAZ

10

zzzazzzzaz

evet

b

streps

fren

streps-fren

strepsfren

hcZZZAZZZ

hcZAZ

10

zzzazzzzaz

evet

b

strenks

den

strenks-den

strenksden

hcZZZAZZ

hcZZZA

10

zzzazzzzza

evet

b

streps

stre

streps-stre

strepsstre

hcZZZAZZZ

hcZZA

10

zzzazzzzza

evet

b

strenks

bre

strenks-bre

strenksbre

hcAZZZ

hcZZZAZZZ

11

azzzzzzazzz

e

erst

strenks

erst-strenks

erststrenks

hcZAZZ

hcZZZAZZZ

11

zazzzzzazzz

evet

h

hart

strenks

hart-strenks

hartstrenks

hcZAZZZ

hcZZAZZZ

11

zazzzzzazzz

evet

e

hertz

sfenks

hertz-sfenks

hertzsfenks

hcZAZZZ

hcZZZAZZ

11

zazzzzzzazz

e

hertz

streps

hertz-streps

hertzstreps

hcZZAZ

hcZZZAZZZ

11

zzazzzzazzz

evet

h

fren

strenks

fren-strenks

frenstrenks

hcZZAZZ

hcZZAZZZ

11

zzazzzzazzz

evet

b

kramp

sfenks

kramp-sfenks

krampsfenks

hcZZAZZZ

hcZAZZZ

11

zzazzzzazzz

evet

b

sfenks

hertz

sfenks-hertz

sfenkshertz

hcZZAZZ

hcZZZAZZ

11

zzazzzzzazz

evet

h

kramp

streps

kramp-streps

krampstreps

hcZZAZZZ

hcZZAZZ

11

zzazzzzzazz

evet

e

sfenks

kramp

sfenks-kramp

sfenkskramp

hcZZAZZZ

hcZZZAZ

11

zzazzzzzzaz

e

sfenks

stres

sfenks-stres

sfenksstres

hcZZZA

hcZZZAZZZ

11

zzzazzzazzz

evet

h

stre

strenks

stre-strenks

strestrenks

hcZZZAZ

hcZZAZZZ

11

zzzazzzazzz

evet

b

stres

sfenks

stres-sfenks

stressfenks

hcZZZAZZ

hcZAZZZ

11

zzzazzzazzz

evet

b

streps

hertz

streps-hertz

strepshertz

hcZZZAZZZ

hcAZZZ

11

zzzazzzazzz

evet

h

strenks

erst

strenks-erst

strenkserst

hcZZZAZ

hcZZZAZZ

11

zzzazzzzazz

evet

b

stres

streps

stres-streps

stresstreps

hcZZZAZZ

hcZZAZZ

11

zzzazzzzazz

evet

h

streps

kramp

streps-kramp

strepskramp

hcZZZAZZZ

hcZAZZ

11

zzzazzzzazz

evet

b

strenks

hart

strenks-hart

strenkshart

hcZZZAZZ

hcZZZAZ

11

zzzazzzzzaz

evet

e

streps

stres

streps-stres

strepsstres

hcZZZAZZZ

hcZZAZ

11

zzzazzzzzaz

evet

h

strenks

fren

strenks-fren

strenksfren

hcZZZAZZZ

hcZZZA

11

zzzazzzzzza

e

strenks

stre

strenks-stre

strenksstre

hcZAZZZ

hcZZZAZZZ

12

zazzzzzzazzz

e

hertz

strenks

hertz-strenks

hertzstrenks

hcZZAZZ

hcZZZAZZZ

12

zzazzzzzazzz

evet

h

kramp

strenks

kramp-strenks

krampstrenks

hcZZAZZZ

hcZZAZZZ

12

zzazzzzzazzz

evet

e

sfenks

sfenks

sfenks-sfenks

sfenkssfenks

hcZZAZZZ

hcZZZAZZ

12

zzazzzzzzazz

e

sfenks

streps

sfenks-streps

sfenksstreps

hcZZZAZ

hcZZZAZZZ

12

zzzazzzzazzz

evet

b

stres

strenks

stres-strenks

stresstrenks

hcZZZAZZ

hcZZAZZZ

12

zzzazzzzazzz

evet

b

streps

sfenks

streps-sfenks

strepssfenks

hcZZZAZZZ

hcZAZZZ

12

zzzazzzzazzz

evet

h

strenks

hertz

strenks-hertz

strenkshertz

hcZZZAZZ

hcZZZAZZ

12

zzzazzzzzazz

evet

e

streps

streps

streps-streps

strepsstreps

hcZZZAZZZ

hcZZAZZ

12

zzzazzzzzazz

evet

h

strenks

kramp

strenks-kramp

strenkskramp

hcZZZAZZZ

hcZZZAZ

12

zzzazzzzzzaz

e

strenks

stres

strenks-stres

strenksstres

hcZZAZZZ

hcZZZAZZZ

13

zzazzzzzzazzz

e

sfenks

strenks

sfenks-strenks

sfenksstrenks

hcZZZAZZ

hcZZZAZZZ

13

zzzazzzzzazzz

evet

b

streps

strenks

streps-strenks

strepsstrenks

hcZZZAZZZ

hcZZAZZZ

13

zzzazzzzzazzz

evet

b

strenks

sfenks

strenks-sfenks

strenkssfenks

hcZZZAZZZ

hcZZZAZZ

13

zzzazzzzzzazz

e

strenks

streps

strenks-streps

strenksstreps

hcZZZAZZZ

hcZZZAZZZ

14

zzzazzzzzzazzz

e

strenks

strenks

strenks-strenks

strenksstrenk

Bu tablodaki 'b' işaretli ikilemelerin halli konusuna bu yazıda girmeyeceğim.

Fakat, dikkati çeken taraf; bu tür heceler, 'safkan Türkçe' arzusu olanların Türkçe olmadığını söyledikleri hecelerdir. Bu bakımdan haklı olduklarını kabul etmek zorundayım.

Ama, daha önce de değindiğim üzere, 'bunlar Türkçe değil; bizden değil; yoksayalım!' diyerek de bir yere varmak mümkün değil. Bunlar var {*}. Ve, kullanılıyorlar.

{*: Tamam, kabul, bu tabloada 'var olmayan' bir iki hece cinsi de var; ama, onların henüz var olmayışları bir şeyi değiştirmiyor}