e-Sen

Kaprislerle kıyma yaptın Huzursuzlukla kuşbaşı Karpuz kavruldu fırında Tadsız tuzsuz ve kemiksiz Lop etten kebap tadında Eyvallaha el sallarken e-Sen-likler di-li-yorum Müzmin Anonim {serseribest usûl denemesidir; ölçü, vezin, kafiye, ma'nâ, imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün hak getire. duyarkaçarlar birliği kodeksine uygundur}