Dolam-baç

Bir terslik var idi gidişâtında.. Evliyle başlayıp bekâra gitti. Hülâsa, bindiği gönül atında; İmânla başlayıp, inkâra gitti..