Kıyamete kadar çan sesi..

Habertürk'te İstanbul Fotoğrafları sergisi tanıtılıyordu. Tanıtımı yapan kişi, ismini bir türlü yakalayamadım, konuyu gerçekten bilen birisi.. İstanbul'un cemaziyevvelini biliyor. Fotoğraflar üzerinde konuşurken, hoş ve ilginç anekdotlar da anlatıyor.. Dinlemek gerçekten zevkli.. Sıra, şu anda Boğaziçi Üniversitesinin de içinde bulunduğu bir fotoğrafa gelince, enfes bir şey anlattı. Aktarmak istiyorum: Bugün Boğaziçi Üniversitesinin bulunduğu sırtlar, o devirde taş ocağı imiş. Vaktiyle, buradan çıkarılan taşlarla, Fatih Sultan Mehmed, Rumeli Hisarını yaptırmış. Bu arsanın o devirdeki sahibi de şu meşhur teatrocu Ahmed Vefik Paşa.. Amerikalılar o arsaya talip olduklarında, Sultan II. Abdülhamid, Ahmed Vefik Paşa'ya, arsasını satmamasını haber etmiş. Fakat, Ahmed Vefik Paşa, Sultan'ın arzusunu kaale almayarak, Amerikalılara arsasının satışını yapmış. Sonra da, malum, oraya Robert Kolej 1871'de kurulmuş. Bir misyoner okulu olarak... Gel zaman git zaman; 1891 senesinde Ahmed Vefik Paşa ölür.. Paşa'nın nereye gömülmesini uygun göreceğini öğrenmek için, Sultan II. Abdülhamid'e arza gidilir. Emr-i Şâhane şöyledir: Aşiyan'a gömün. Kıyamete kadar o heriflerin çan seslerini dinlesin! Şâ-ha-ne ! :)