Hele kim ne diyer..

aşığın hası sesindeki basın hoşluğun diyer salağın sapı zehrolan hapın yârlığın diyer dışındaki kapı içindeki kabın loşluğun diyer dilinin pası olmayan yasın hârlığın diyer çökmüşse yapı mazideki çapın boşluğun diyer beyninin kası dolmamış tasın varlığın diyer {zirzop tarzı denemesidir; ölçü, vezin, kafiye olduğu umulmakla beraber; imâ, ihsas, kinâye, mecaz, kripto vd zararlı ürün içermez. bakarduyarlar birliği kodeksine uygundur}