Rüzgâr...

Gemi sen, rota hayat, vâdenin adı rüzgâr.. Cevapsızdır sorular; ismini bile sorma Yolcu da yol da sensin; ismin ne önemi var Rüzgârsa hem gemiye hem rotaya müdâhil Haritân senden câhil, pusulan senden şaşkın Deniz bitti deyince başlar mı sandın sâhil.. Müzmin Anonim [rüzgâr: zâman, vâkt, devir, hengâm, dünyâ, âlem, yel, bâd, rîh] Not: İlk yayınlandığı şekli bu değildi; buradaki şekli Metin beyin önerisidir. [Bilhassa vazgeçmediği için, Metin beye, teşekkür etmek isterim]